Bộ Wicker WS048

  • Table: 103 x 55 x 34cm
  • Sofa: 122x 67 x 83cm
  • Chair: 70 x 67 x 83cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82