Áo ấm đến trường

Ngoài công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên của công ty, Công ty TNHH TM Hoàng Giang còn tham gia một số hoạt động xã hội như chương trình TẶNG ÁO ẤM cho học sinh vùng sâu huyện Vân Canh, tỉnh Bình Bịnh.

 

Vân Canh 05/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat với chúng tôi
0919.151.82