TEAM BUILDING/ DU LỊCH

Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, ban lãnh đạo Công ty cũng rất quan tấm đến đời sống và tinh thần của CBCNV. Những chuyến du lịch dài ngày, những buổi Team Building chính là những lúc thắt chặt tình cảm giữa ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, nâng cao sự đoàn kết trong tập thể.

 

DU LỊCH QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG(2019)

TEAM BUILDING (KỲ CO- BÌNH ĐỊNH 30/04/2019)

 

One thought on “TEAM BUILDING/ DU LỊCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat với chúng tôi
0919.151.82