Bộ Wicker RS003

  • Table: 100 x 65 x 38cm
  • Chair: 61 x 67 x 75cm
  • Corner: 67 x 67 x 75cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82