Bộ Wicker WS014

  • Table: 70 x 42 x 39,5cm
  • Chair: 57,5 x 59 x 79cm
  • Bench: 104,5 x 59 x 79cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82