Bộ Wicker WS020

  • Table: 68 x 68 x 35,5cm
  • Bench: 132 x 68 x 66cm
  • Corner: 68 x 68 x 66cm
  • Stool: 68 x 68 x 35,5cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82