Bộ Wicker RS014

  • Table: 100 x 60 x 38cm
  • Chair: 61 x 69 x 77cm
  • Bench: 131 x 69 x 77cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82