Bộ Wicker WS030

  • Table: 130 x 71 x 42cm
  • Chair: 76 x 82 x 85cm
  • Bench: 140 x 82 x 85cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82