Bộ Wicker WS036

  • Table: 90 x 50 x 35,5cm
  • Chair: 76 x 70 x 80cm
  • Bench: 124 x 70 x 80cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82