Bộ Wicker WS045

  • Table: 80 x 48 x 40cm
  • Chair: 57 x 62 x 83cm
  • Sofa: 161 x 73 x 83cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82