SB002

  • Seat cushion – Dim (cm): 61 x 205 x 10
  • Back cushion – Dim (cm): 45 x 67 x 115
Chat với chúng tôi
0919.151.82