Bộ Wicker WS028

  • Table: 58 x 58 x 42cm
  • Bench: 147 x 80 x 66cm
  • Corner: 74 x 74 x 64cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82