Bộ Wicker WS032

  • Table: 92 x 56 x 43,5cm
  • Chair: 66 x 67 x 76cm
  • Bench: 124 x 67 x 76cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82