Bộ Wicker WS035

  • Table: 85 x 45 x 35,5cm
  • Chair: 60 x 69 x 75cm
  • Bench: 112 x 69 x 75cm
Chat với chúng tôi
0919.151.82